Torr luft i lägenhet

Torr luft i en lägenhet kan vara ett tillfälligt problem, ett kontinuerligt problem eller säsongsbetonat. När luften är torr i lägenheten kan man bland annat få en torr näsa och en torr hud som kliar. När luftfuktigheten understiger 30 % definierar man luften som torr. Den vanligaste rekommendationen är att luftfuktigheten varken ska vara lägre än 40 % eller högre än 60 %.  

Vad orsakar torr luft i en lägenhet?

Det är främst på senhösten och vintern som luften i lägenheten blir torr. Det blir den främst för att man värmer upp lägenheterna. Den varma luften från element och andra värmekällor minskar fuktigheten i luften och därför blir luften torr. Men vi påverkar även luften med vår egen värme eftersom våra kroppar är varma och för att vi spenderar extra mycket tid hemma när det är kallt ute. 

Det spelar inte så stor roll var i Sverige man bor. Om du letar efter en bostad så är det här alltså inte det första man behöver bekymra sig om. Däremot kan en för fuktig lägenhet orsaka problem.

Hur påverkas vi av för torr luft i lägenheten?

Den torra luften orsakar besvär som torra näsor vilket innebär att man har lättare att få näsblod. Vissa har väldigt lätt att få näsblod om det är för torrt. Man får också lätt torra och nariga läppar så at man kan behöva läppbalsam. Irriterade luftrör är också ett bekymmer. Just att luftvägarna  blir irriterade bidrar faktiskt även till att så många blir förkylda under just vintern. 

Torr luft i lägenheten är dessutom extra problematisk för astmatiker och andra med luftrörsproblem. När luftrören redan är irriterade så skapar den torra och uttorkande luften extra mycket problem. Då blir det ju också viktigare att motverka problemen. Så vad gör man då om man har för torr luft i sin lägenhet? 

Hur man hanterar torr luft i en lägenhet

Under de kalla perioderna och särskilt under vintern är det lätt att glömma bort eller att slarva med att öppna fönstren. Man behöver vädra och få in ny luft även under vintern. Det här bidrar ju dock att det blir kallare i hemmet. Men det hjälper luftfuktigheten. 

Det bästa sättet att hålla uppe luftfuktigheten så att det inte blir för torrt i lägenheten är genom en luftfuktare. En luftfuktare omvandlar luft i en behållare till ånga. En luftfuktare kan antingen bara göra luften fuktigare eller så kan den även vara en luftrenare. Det är två olika saker. Det är just fukten som är det viktigaste.