Skällande hund i lägenhet – regler

Det är tillåtet att ha en hund i en lägenhet såvida bostadskontraktet inte säger annorlunda. Men samma regler gäller en hund som för människorna som lever i lägenheterna, inklusive hundens matte och husse. Det skall inte vara bråk och skrik eller en hund som skäller så pass mycket att det blir outhärdligt att bo i lägenheten. 

Det regler som gäller dig gäller också din hund

Om man bor i en lägenhet har man rätt att ha det lugnt i lägenheten på dagarna. Visst kan det vara liv och rörelse, lite barngråt och någon granne som tränar på att spelar ett instrument. Men oljuden skall inte bli störande buller som håller en konstant högre bullernivå än vad som är tillåtet i normala lägenheter. Därför har en granne lika mycket rätt att säga till dig om du skriker för mycket som att be dig att kontrollera din hund om den skäller för mycket. 

Ett visst oljud kan man stå ut med på dagarna, men om ljuden blir för höga och återkommer för ofta har man rätt att agera. Det är inte den som blir störd som ska behöva söka ny bostad. En hund som skäller är dessutom extra problematik på kvällar och nätter. Den generella regeln är att det skall vara helt tyst mellan 22.00 fram till 07.00 på morgonen. Ingen skall behöva ha svårt att sova, vakna upp på natten eller bli störd på morgonen av oljud. Detta gäller naturligtvis även en hund som skäller i en lägenhet.  

Konsekvenser av en hund som skäller och stör

Det första man ska göra om man upplever att en hund stör för mycket är att säga till grannen som äger hunden. Lyckas inte grannen att kontrollera hunden, eller om grannen inte tar dig på allvar, så har du all rätt och alla skäl att säga till din hyresvärd eller meddela föreningens styrelse. En person eller hund i en bostadsrätt kan bli ombedd att flytta ut om de orsakar för mycket störande ljud.