Mögel i lägenhet – rättigheter

Om du har mögel i din lägenhet beror detta med allra största sannolikhet på en fuktskada. Som hyresgäst har du rätt att bli kompenserad för en sådan skada och få en åtgärdad. I hyreslagen har hyresvärden skyldigheter att vidta åtgärder, samt nämns konsekvenser vid underlåtenhet av detta. 

Vad kan man göra själv vid mögel i lägenheten?

Vid mögel måste lägenheten saneras från möglet. Man kan även försöka att göra den viktigaste saneringen själv genom att tvätta och försöka torka ett fuktskadat område. Detta är lättast om det handlar om en synlig skada, exempelvis i ett badrum.  Om du bor istället för en hyreslägenhet bor i bostadsrätt eller har ett eget hus är det i första hand försäkringsbolaget man bör kontakta, samt hantverkare och saneringsfirma.

Anmäla mögel i lägenheten

Om du har mögel i en hyreslägenhet har du rättigheter som hyresgäst. En mögelskada kan bero på en synlig eller dold skada. Om man inte känner någon doft behöver inte en mögel ha uppstått. Men dina rättigheter är desamma. Hyresvärden har skyldighet att ta itu med fuktskador oavsett mögel eller inte. En fuktskada leder lätt till just mögel och din hyresvärd skall inte äventyra din hälsa genom underlåtenhet att vidta åtgärder. 

Du har rätt till sänkt hyra om du har mögelskador, därmed billigare boende tills problemen är fixade. Därför är det första du skall göra så snart du misstänker en fuktskada att anmäla detta till din hyresvärd. Fuktskador på väggar och i tak kan bero på hög luftfuktighet och dålig ventilation. Därför kan hyresvärden vilja mäta luftfuktigheten i din lägenhet. Egentligen spelar det ingen roll vad orsaken beror på så länge du själv inte medvetet har orsakat skadan. 

Vad gör man om inte hyresvärden vidtar åtgärder? 

Enligt hyreslagen  har du inte bara rätt till sänkning av hyran till dess att åtgärderna är fixade. Du har även rätt till retroaktiv sänkning av hyran tills dess att problemen är avklarade.  Om inte värden lyssnar bör man göra en formell och skriftlig anmälan. Hur en sådan görs kan hyresrättsföreningen hjälpa till med om du är osäker. Ha även i åtanke att du kan kontakta Miljökontoret i din kommun. De är tillsynsmyndighet för alla kommunens invånare.