Mäta upp lägenhet – Regler

Det kan finnas flera olika orsaker till varför man vill mäta upp en lägenhet. Det kan exempelvis handla om en tvist om boytan. Betalar man egentligen för det man har eller kanske mer? Ett problem som kan uppstå är att olika regler gäller för olika år. Man har räknat olika under olika perioder. Reglerna här är förenklade och därför kan särskilda detaljer just i din lägenhet behöva kontrolleras extra. 

Mäta upp lägenhet med hjälp av ritning 

Det lättaste sättet är att använda en ritning. Om man saknar en ritning kan man du en kopia genom byggnadsnämndens arkiv på kommunen där du bor. Det man räknar när man mäter lägenheten är allt på insidan av väggarna. En lägenhets yta begränsas till ”omslutande väggars insida”. Därmed räknar man inte in balkonger, verandor och så vidare till boytan. Sådant som skåp och kakelugnar räknas med i ytan. Ritningen är i regel gjord i skala 1:100, vilket innebär att en cm på ritningen motsvarar en meter i verklig storlek.

Mäta upp lägenhet byggd 1989 eller senare

 • Utrymmen med rumshöjd lägre än 1,90 meter räknas ej med i den totala arean. 
 • Innerväggar 30 cm eller tunnare mäts i sin helhet.
 • Särskilda regler gäller hur förråd är byggda 
 • Trapputrymmen räknas inte bort.

Mäta upp lägenhet byggd 1987 eller 1988 

Om du vill hitta en bostad som är byggd 1987 eller 1988 kan vi informera dig om att boytan på en sådan lägenhet kalla boarea, förkortat BOA, eller ”bruksarea för boutrymmen”. 

 • Mellanvägg 30 cm eller tunnare räknas in i boytan.
 • Byggnadsdelar, t ex pelare, skorsten och kanal som överstiger 30 cm räknas in. 
 • Utrymme med rumshöjd lägre än 2.1 har särskilda regler.

Mäta upp lägenhet byggd 1980-1886

För lägenheter bygga 1980-1986 kallas lägenhetens yta primär bruks- area, förkortat BRAp 

 • Samtliga mellanväggar räknas in i boytan. 
 • Särskild regler gäller olika storlek av pelare, skorsten eller kanal. 
 • Även särskilda regler för snedtak gäller. 

Mäta upp lägenhet byggd 1979 eller tidigare

Även om man mäter en lägenhet från 1979 eller innan det så är det speciella regler som gäller. Bland annat gäller: 

 • Mellanvägg 15 cm eller tunnare mäts. Del av vägg överstigande 15 cm räknas inte in i mätningen.
 • Väggöppning bredare än 150 cm mäts in i sin helhet. På en smalare väggöppning räknas endast in ett djup upp till 15 cm. 
 • Fönsternisch, Rörstockar och pelare har också särskilda regler beroende på tjocklek.  Trappa och hiss inom lägenhet räknas in endast för det nedersta planet.