Hur man ska få bukt med ohyra i lägenhet

Att få in ohyra i ens lägenhet i form av kryp och diverse skadedjur är utan tvekan ett stort problem. Frågan är bara vem det egentligen är som har ansvar för att ta hand om det här problemet om man exempelvis bor i en bostadsrätt eller en hyresrätt. Nedan ska vi tala lite mer om vad man själv kan göra för att få bukt med ohyra i lägenhet samt vilken plikt som styrelsen eller hyresvärden har när det gäller att eliminera skadedjur.

Vem bär ansvaret för ohyra i lägenhet?

När man nämner ohyra syftar man vanligtvis på bland annat tvestjärtar, myror, kackerlackor, vägglöss och dylikt. En typ av skadedjur som dock inte räknas in i gruppen ohyra är löss som ger sig på personer, men inte heller mal eller loppor. Den som äger fastigheten bär ansvaret när det kommer till att lösa ohyraproblemet, och just därför ska man alltid kontakta bostadsrättsföreningens styrelse om det uppstår problem i en bostadsrätt. Om man istället har en hyreslägenhet är det hyresvärden som ska kontaktas.

Ohyra i lägenhet kan orsaka en lång rad bekymmer, men vad man bör ha i åtanke är att vissa rättigheter inte gäller om det skulle vara så att ohyran har dykt upp till följd av vårdslöshet från bostadsrättshavarens sida.

Innan man flyttar in i en ny hyreslägenhet bör man alltid granska bostaden noggrant och säkerställa att det inte finns någon uppenbar ohyra i lägenhet. Inte är det roligt att bli överraskad av skadedjur efter dess att man har flyttat in.

Undvik ohyra i lägenhet

Det kan aldrig skada att försöka hindra skadedjur innan de har tagit sig in i lägenheten. Exempelvis vägglöss har börjat ta sig in i våra lägenheter på grund av att vi så ofta reser. För att undvika lössen bör man inte sova i sovsalar eller befinna sig på hotell som är nästintill fullbokade. Se till så att resväskan inte placeras på golvet och ha den hela tiden stängd när den inte används.

Ett ytterligare skadedjur som ofta förekommer är myror, och dessa kan man undvika genom att flitigt slänga ut sopor, att inte låta mat stå framme samt att omedelbart göra rent om man har spillt någonting på golvet. Genom att följa dessa tips kan man till viss del undvika ohyra i lägenhet, men om det skulle bli överväldigande ska alltid hyresvärden eller bostadsrättsföreningen styrelse kontaktas.