Brandvarnare i lägenhet – regler

Brandvarnare skall finnas i varje lägenhet. Sedan 1999 är det dessutom lag på att alla nyproducerade lägenheter därefter måste ha brandvarnare färdigt installerade. Att ha brandvarnare är otroligt viktigt för att förhindra bränder och de räddar många liv varje år. 

Vem är ansvarig för att det finns brandvarnare?  

Det är ägaren av fastigheten som är ämnad för boende som är ansvarig att se till att det finns minst en brandvarnare installerad i varje hushåll. Beroende på storlek och utformning kan fler än en brandvarnare behövas. Hyresvärd eller bostadsrättsförening ansvarar för att rätt mängd brandvarnare placeras på rätt plats. 

Men det är lägenhetsinnehavarens skyldighet att se till att brandvarnaren fungerar och är påslagen, samt att batterier byts ut när det behövs. Se därför till att du kollar att den fungerar vid jämna mellanrum och sköter nödvändig skötsel. Varför inte ta en extra koll i samband med vårstädningen av din bostad

Var i lägenheten ska brandvarnaren placeras? 

Det finns särskilda regler och en särskild standard som skall efterföljas. De viktigaste punkterna man måste tänka på gällande placering av brandvarnare i lägenheter följer här. 

  • Brandvarnaren skall placeras i taket i rummets högsta punkt. Om bara en brandvarnare finns skall den placeras så centralt som möjligt. 
  • Det bör finnas flera brandvarnare om man bor i en stor lägenhet eller villa.
  • Om flera brandvarnare finns på samma våningsplan är det bra om en placeras strax utanför köket.
  • Brandvarnaren placeras inte i kök eller badrum. Sådan placering leder i regel till onödiga falsklarm.
  • Om det finns flera våningar skall det finnas minst en brandvarnare per våningsplan. 
  • Om det finns trappor skall en av brandvarnarna på det övre placeras ovanför trappan.
  • Det bör även finnas ett fritt utrymme på minst 50 cm runt om brandvarnaren.
  • I nödfall kan man placera brandvarnaren på väggen ovanför dörren, Men då bör den placeras så att det finns 10 till 15 cm från taket.
  • Placera aldrig en brandvarnare strax i närheten av ventilationsöppningar.