Paula Holland

Mäta upp lägenhet – Regler

Det kan finnas flera olika orsaker till varför man vill mäta upp en lägenhet. Det kan exempelvis handla om en tvist om boytan. Betalar man egentligen för det man har eller kanske mer? Ett problem som kan uppstå är att olika regler gäller för olika år. Man har räknat olika under olika perioder. Reglerna här är förenklade och därför kan särskilda detaljer just i din lägenhet behöva kontrolleras extra. 

Mäta upp lägenhet med hjälp av ritning 

Det lättaste sättet är att använda en ritning. Om man saknar en ritning kan man du en kopia genom byggnadsnämndens arkiv på kommunen där du bor. Det man räknar när man mäter lägenheten är allt på insidan av väggarna. En lägenhets yta begränsas till ”omslutande väggars insida”. Därmed räknar man inte in balkonger, verandor och så vidare till boytan. Sådant som skåp och kakelugnar räknas med i ytan. Ritningen är i regel gjord i skala 1:100, vilket innebär att en cm på ritningen motsvarar en meter i verklig storlek.

Mäta upp lägenhet byggd 1989 eller senare

 • Utrymmen med rumshöjd lägre än 1,90 meter räknas ej med i den totala arean. 
 • Innerväggar 30 cm eller tunnare mäts i sin helhet.
 • Särskilda regler gäller hur förråd är byggda 
 • Trapputrymmen räknas inte bort.

Mäta upp lägenhet byggd 1987 eller 1988 

Om du vill hitta en bostad som är byggd 1987 eller 1988 kan vi informera dig om att boytan på en sådan lägenhet kalla boarea, förkortat BOA, eller ”bruksarea för boutrymmen”. 

 • Mellanvägg 30 cm eller tunnare räknas in i boytan.
 • Byggnadsdelar, t ex pelare, skorsten och kanal som överstiger 30 cm räknas in. 
 • Utrymme med rumshöjd lägre än 2.1 har särskilda regler.

Mäta upp lägenhet byggd 1980-1886

För lägenheter bygga 1980-1986 kallas lägenhetens yta primär bruks- area, förkortat BRAp 

 • Samtliga mellanväggar räknas in i boytan. 
 • Särskild regler gäller olika storlek av pelare, skorsten eller kanal. 
 • Även särskilda regler för snedtak gäller. 

Mäta upp lägenhet byggd 1979 eller tidigare

Även om man mäter en lägenhet från 1979 eller innan det så är det speciella regler som gäller. Bland annat gäller: 

 • Mellanvägg 15 cm eller tunnare mäts. Del av vägg överstigande 15 cm räknas inte in i mätningen.
 • Väggöppning bredare än 150 cm mäts in i sin helhet. På en smalare väggöppning räknas endast in ett djup upp till 15 cm. 
 • Fönsternisch, Rörstockar och pelare har också särskilda regler beroende på tjocklek.  Trappa och hiss inom lägenhet räknas in endast för det nedersta planet. 

Hur skriver man en intresseanmälan för en lägenhet

Om man ska skriva en intresseanmälan för en lägenhet bör man skriva bra, personligt och vara tydlig med både vem man är och vad man egentligen är ute efter. Tänk på att titeln är det första hyresvärden ser, så den behöver tydliggöra vad du är ute efter. 

Vad är en intresseanmälan för en lägenhet? 

Vad är egentligen en intresseanmälan för en lägenhet och vad ska man tänka på? Idag är det ofta så att man skriver till hyresvärdar för att visa att man är intresserad av deras lägenheter. Till de stora och kommunala bostadsköerna behöver man inte skriva något personligt brev. Men det finns många mindre hyresvärdar som har lägenheter som står utanför de stora köerna. 

Om du vill nå en sådan hyresvärd och få möjlighet att hyra en bostad direkt av en sådan eller bli placerad i en mindre, privat bostadskö är det bra om man presenterar sig så att hyresvärden lär känna dig. Detta gör man bäst genom en intresseanmälan utformad som ett personligt brev. Ett bra sätt att starta innan du funderar på formuleringarna är att planera möbleringen av lägenheten och leva dig in hur det skulle vara att bo där. 

Hur man kan skriva en intresseanmälan 

Här har vi samlat de saker som hyresvärdar själva brukar nämna att de vill se i en intresseanmälan för en lägenhet. 

1. Skriv lite om dig själv

Vem är du? Hur gammal är du? Är du student och vad studerar du i sådana fall? Hyresvärden vill veta vem du är. Skriv detaljer om dig själv utan att bli pladdrig. 

2. Se till att vara påläst

Du måste veta vem du riktar dig til. Vill du visa genuint intresse måste du rikta dig direkt till hyresvärden och inte bara skriva ett allmänt brev. Tänk på samma sätt som när du skriver ett CV, då måste du skriva för just det jobbet. Det här är som ett brev inför en jobbintervju. Du måste vara påläst och veta vem du riktar dig till. 

3. Foto 

Foto är ett plus men inget som någon värd egentligen förväntar sig. 

4. Referenser 

Även om du aldrig haft en riktigt bostad tidigare kan man skicka med referens från en person du lånat en soffa som du slaggat på, eller referens på en chef eller lärare. 

Byta en lägenhet mot två – Regler

Det går att byta en lägenhet mot två, exempelvis en tre mot en två och en etta eller mot två tvåor. Men du måste fråga och få tillstånd. När personer vill byta lägenhet är det ofta i samband med skilsmässa, uppbrott eller då en partner går bort. 

Då kan man byta lägenhet

Så vilka regler gäller egentligen och när kan man byta lägenhet? Det är rätt enkelt. Du kan byta din lägenhet, exempelvis mot två mindre.  Det behöver inte vara särskilda omständigheter, du har tillåtelse så snart din hyresvärd godkänner det. Börja därför direkt med att försöka hitta hyresbostäder på internet. Man kan leta enkla lägenhetsbyten och trippelbyten på särskilda sajter som förmedlar just lägenhetsbyten.

Men dessutom måste den som ska byta bort sin lägenhet  också ha tillstånd av sin hyresvärd. Alla parter måste ha godkänt. Om inte  alla inblandade hyresvärdar har godkänt bytena så kan alla få problem. Så innan själva bytet skall genomföras, se till att alla inblandade parter är överens och ha gärna ett ”ja” skriftligt. 

Kan jag ge bort den ena lägenheten? 

Om en enskild person är innehavare av en större lägenhet och vill byta till sig två mindre för att ge bort en av dom till exempelvis ett av sina barn så går det bra. Det finns inga juridiska hinder för att ge bort ett byteskontrakt. Men samma sak gäller här som vid bytet. Se till att vara öppen och meddela din hyresvärd om vad du har för intentioner så att du inte får problem. Dessutom skall hyresvärden till lägenheten godkänna den person som ska bli den nya hyresgästen. 

Det viktigaste med allt praktisk omkring byten är att hyresvärden meddelas om allt som sker och får ta beslut i frågorna. Normalt sett får man inte ett nej vid byten. Men en hyresvärd har rätt att kontrollera att en hyresgäst har goda referenser och klarar av att betala sin hyra i tid. 

Att slippa uppsägningstid när man flyttar från hyresrätten

Då var det dags att flytta till en helt ny lägenhet, men om man för närvarande har en hyresrätt kommer det med största sannolikhet att finnas en viss uppsägningstid. Vad detta betyder är att man tvingas att betala hyra under ett visst antal månader efter dess att man har bestämt sig för att flytta ut. Nedan ska vi tala mer om hur lång uppsägningstiden vanligtvis är samt vad man kan göra för att slippa uppsägningstid i lägenhet.

Vilken uppsägningstid kan man räkna med?

Uppsägningstiden kan variera beroende på en rad faktorer, men oavsett vad ska hyreskontraktet tydligt informera om detta. I vanliga fall brukar uppsägningstiden ligga på tre månader, så om man vill slippa uppsägningstid i lägenhet gäller det att ta kontakt med hyresvärden och nå en överenskommelse. Kanske är det så att hyresvärden redan har hittat en ny person som omedelbart är villig att flytta in i lägenheten, och detta kan leda till att man får slippa uppsägningstid i lägenhet.

Om man själv vill vara proaktiv kan man försöka att hitta en ny hyresgäst till ens hyresvärd, och om den här nya personen är villig att flytta in omgående kan man själv flytta ut och slippa uppsägningstid i lägenhet. Om man dock inte skulle ha tur nog att hitta en ny hyresgäst blir man tvungen att betala hyran under de tre månaderna – eller hur lång ens uppsägningstid nu är. Hitta din perfekta lägenhet nu!

Tillsvidarekontrakt och tidsbestämt hyresavtal

Det vi har talat om ovan gäller för ett tillsvidarekontrakt, men hur är det då med ett tidsbestämt hyresavtal? Hur lång uppsägningstiden blir här beror på hur länge bostaden hyrs. Om ens hyresavtal exempelvis säger att bostaden ska hyras av en under två veckors tid eller kortare än så ligger uppsägningstiden på en dag.

Om hyrestiden dock ligger någonstans mellan mer än två veckor och mindre än tre månader är uppsägningstiden en vecka. Om hyrestiden o andra sidan är längre än tre månader är det den vanliga tre månaders uppsägningstiden som gäller.

När allt kommer till kritan behöver man därför hitta en ny hyresgäst för att få slippa uppsägningstid i lägenhet med ett tillsvidarekontrakt. Om en själv eller hyresvärden inte omedelbart hittar en ny hyresgäst blir man tvungen att stå för hyran under uppsägningstiden, men därefter är det fritt fram att njuta av ens nya lägenhet utan att behöva bry som om den tidigare lägenhetens hyra.

Hur man ska få bukt med ohyra i lägenhet

Att få in ohyra i ens lägenhet i form av kryp och diverse skadedjur är utan tvekan ett stort problem. Frågan är bara vem det egentligen är som har ansvar för att ta hand om det här problemet om man exempelvis bor i en bostadsrätt eller en hyresrätt. Nedan ska vi tala lite mer om vad man själv kan göra för att få bukt med ohyra i lägenhet samt vilken plikt som styrelsen eller hyresvärden har när det gäller att eliminera skadedjur.

Vem bär ansvaret för ohyra i lägenhet?

När man nämner ohyra syftar man vanligtvis på bland annat tvestjärtar, myror, kackerlackor, vägglöss och dylikt. En typ av skadedjur som dock inte räknas in i gruppen ohyra är löss som ger sig på personer, men inte heller mal eller loppor. Den som äger fastigheten bär ansvaret när det kommer till att lösa ohyraproblemet, och just därför ska man alltid kontakta bostadsrättsföreningens styrelse om det uppstår problem i en bostadsrätt. Om man istället har en hyreslägenhet är det hyresvärden som ska kontaktas.

Ohyra i lägenhet kan orsaka en lång rad bekymmer, men vad man bör ha i åtanke är att vissa rättigheter inte gäller om det skulle vara så att ohyran har dykt upp till följd av vårdslöshet från bostadsrättshavarens sida.

Innan man flyttar in i en ny hyreslägenhet bör man alltid granska bostaden noggrant och säkerställa att det inte finns någon uppenbar ohyra i lägenhet. Inte är det roligt att bli överraskad av skadedjur efter dess att man har flyttat in.

Undvik ohyra i lägenhet

Det kan aldrig skada att försöka hindra skadedjur innan de har tagit sig in i lägenheten. Exempelvis vägglöss har börjat ta sig in i våra lägenheter på grund av att vi så ofta reser. För att undvika lössen bör man inte sova i sovsalar eller befinna sig på hotell som är nästintill fullbokade. Se till så att resväskan inte placeras på golvet och ha den hela tiden stängd när den inte används.

Ett ytterligare skadedjur som ofta förekommer är myror, och dessa kan man undvika genom att flitigt slänga ut sopor, att inte låta mat stå framme samt att omedelbart göra rent om man har spillt någonting på golvet. Genom att följa dessa tips kan man till viss del undvika ohyra i lägenhet, men om det skulle bli överväldigande ska alltid hyresvärden eller bostadsrättsföreningen styrelse kontaktas.

Bli av med röklukten i lägenheten

Är du trött på att din lägenhet luktar rök? Röklukt kan vara ganska svår att få bukt med, speciellt om rökningen har pågått under en längre tid. Som tur är finns det sätt att bli av med denna hemska nikotinlukt. Få bort röklukt i lägenhet med hjälp av följande tips.

Tapetsera och måla om

Röklukten och nikotinet sätter sig i lägenhetens alla ytor, speciellt i väggarna, taket och golvet. Tapetserade väggar, trägolv och trätak är de ytor som oftast blir drabbade värst av röklukten. Därför bör man se till att tapetsera och måla om dessa ytor. Innan man tapetserar eller målar bör man såklart göra rent ytorna så gott det går. Om man inte rengör ytan ordentligt innan kan lukten fortfarande sitta kvar lite även efter tapetseringen eller målandet. 


Hur mycket man behöver göra för att få bort röklukt i lägenhet beror helt på hur illa det är. Om det luktar ganska lite kan det räcka med en ordentlig rengöring. Om de som bott i lägenheten tidigare har rökt mycket kan det kräva en hel del arbete att bli av med lukten. 

Ozonbehandla

Om du känner att du har provat det mesta men ändå inte blivit av med röklukten, kan du testa att ozonbehandla lägenheten. Ozonet kan nämligen tränga in överallt i lägenheten och neutralisera alla dåliga lukter. För att kunna ozonbehandla behöver du först en ozongenerator. Man kan hyra en ozongenerator för en dygnskostnad eller köpa en egen för ett par tusenlappar. En ozongenerator kan även ta bort andra lukter som till exempel mögellukt eller liknande. Man ska aldrig befinna sig i lägenheten medan ozongeneratorn är igång. Husdjur ska heller inte befinna sig i lägenheten under behandlingen. Man ska även vara noga med att lufta ut efteråt. 

Att ozonbehandla för att få bort röklukt i lägenhet är ett riktigt bra alternativ till att sanera med starka kemikalier. Behandlingen sköter sig själv i stort sett automatiskt. 

Vissa hyresvärdar låter ozonbehandla sina lägenheter innan de läggs ut på bostadsmarknaden. I de flesta fall kan man inte märka att någon har rökt i lägenheten, då behandlingen är så effektiv.

Lättare röklukt

Om du har lindrigare problem med röklukt i din lägenhet kan du testa att torka av alla ytor med ättiksvatten. För att göra ättiksvatten behöver du 3 deciliter 24-procentig ättika och 4 liter vatten. Ställ även ut skålar fyllda med ren ättika runt om i lägenheten. Minst en i varje rum, fler om rummet är stort. Ättikan kan hjälpa till att neutralisera det värsta av röklukten. 

Allt du behöver veta om K-märkning

Du har säkert sett ett k märkt hus någon gång. Att ett hus är k märkt, eller q märkt, betyder att det har ett kulturhistoriskt värde. Om man hyr eller äger ett k märkt hus finns det vissa regler och riktlinjer man bör följa. Har du ett k märkt hus eller funderar på att skaffa ett som är? Här är det du behöver veta.

Skyddas av kommunen

Ofta är k märkta hus skyddade av kommunen. Det innebär att du bör kontakta dem innan du börjar renovera eller på något annat sätt ändrar bostaden. Om du behöver renovera din k märkta bostad kan kommunen komma att ställa vissa krav när du ansöker om bygglov. Det är helt enkelt för att se till att husets kulturhistoria bevaras för framtiden. Det kanske låter ganska strikt och stelt, men det är ofta inte alls speciellt svårt att renovera eller ändra sitt k märkta hus. Se bara till att kontakta din kommun innan du drar igång. De berättar för dig om de olika kraven eller riktlinjerna du behöver följa. 

Olika klassningar

Det finns olika klassningar inom k märkning. De olika klassningarna har sin egen färg, för att man lättare ska kunna skilja dem åt. De olika färgerna är blå, grön, streckad och gul. Vissa klassningar tillåter dig att bygga ut ditt hus, medan andra klassningar inte gör det. Vissa klassningar fokuserar mer på själva byggnaden, medan andra fokuserar på tomten kring byggnaden. Ta reda på vilken typ av klassning ditt k märkta hus har och läs på lite om den. Det kommer att underlätta för dig när du vill renovera eller bygga ut. Prata med din kommun oavsett om du vill utöka bostadens boyta eller om du behöver renovera något. 

Var inte rädd för K-märkningen

Var inte rädd för att köpa ett k märkt hus. Många förknippar tyvärr denna märkning med mycket negativitet. De flesta tror att det är i stort sett omöjligt att göra ändringar eller utföra renovationer på ett k märkt hus. Vissa tror även att det är enormt svårt att sälja ett hus med k märkning. Detta är inte alls sant. Det är i alla fall inte alls lika strikt och strängt som många tror. Syftet med k märkningen är bara att skydda och bevara byggnadens eller miljöns själ och historia.  K märkningen är nödvändig för att vi ska kunna bevara våra gamla kulturhistoriska hus och tomter.

Trött på ditt fula hus? Hitta ett nytt

Då är det hög tid att du gör något åt det. Bo inte kvar i ditt gamla hus längre än du behöver. Hitta ett nytt hus att hyra eller köpa istället. Här är några tips på hur du kan hitta ditt nya hem. 

Håll ett öga på marknaden

Håll alltid ett öga på marknaden. Bostadsmarknaden och hyresmarknaden ändrar sig hela tiden. Därför kan det vara bra att hålla koll på den. Då finns det ingen risk att man missar den perfekta bostaden. Om du vill komma undan Sveriges fulaste hus, bör du alltid hålla koll på marknaden. Man vet aldrig när drömerbjudandet kan dyka upp. 

Marknaderna ändrar sig ofta under specifika säsonger. Många väljer att flytta under våren. Det kan vara bra att komma ihåg när man letar efter sin nya bostad. Vissa säsonger är bättre än andra när det kommer till bostadsköp. Ibland kan det vara riktigt lätt att hitta en bostad till ett bra pris. Andra gånger är det nästintill omöjligt att hitta en bostad. Det kan svänga riktigt mycket, så håll alltid ögonen öppna.

Jämför olika bostäder

Om du verkligen vill kunna hitta den rätta bostaden för dig, bör du jämföra lite olika bostäder innan du väljer. Ofta är den allra första bostaden extra frestande, då man riktigt gärna vill flytta så snart som möjligt. Att välja första bästa bostad är dock en dum idé, i alla fall om man inte är i akut behov av en ny bostad. Ge det lite tid om du har möjligheten. Jämför liknande bostäder med varandra och se vilken som ger dig mest för pengarna. 

Gå på visningar för att se vilken som känns bäst. Du vill ju inte flytta in i ännu ett av Sveriges fulaste hus. Det är helt enkelt bäst att ge hela processen lite tid. Se till att allt känns bra och tryggt innan du väljer ut en ny bostad. 

Hyra eller köpa?

Har du tänkt hyra eller köpa en bostad? Vad vill du helst? I vissa fall kan det vara smartast att hyra sin nya bostad istället för att köpa den. Det beror helt på hur din ekonomi ser ut. Om du inte kan få ett lån till ett husköp kan en hyresrätt vara ett bra alternativ. Jämför fördelarna och nackdelarna med båda alternativen för att hitta det som känns bäst för dig. 

Förvara potatis i lägenheten på ett tryggt sätt

Att förvara potatis kan bli en aning svårare om man bor i lägenhet jämfört med hus. Vissa är säkerligen medvetna om att potatis bäst förvaras på en mörk och sval plats såsom en källare, men detta kanske man inte har tillgång till om man bor i en lägenhet. Ytterligare bra platser är under jorden såsom i stora luftiga lådor med jord, men även detta kan bli svårt om man inte bor i ett hus.

För att komma underfund med hur förvaring ska gå till kommer vi nedan att tala om olika tips för hur man på bästa sätt kan förvara potatis i lägenhet. Läs vidare för att ta reda på mer!

Olika platser att förvara potatis på

Om luften är för torr eller om omgivningen är ganska varm kommer potatisar inte att må särskilt bra. I kylskåpet är det lite kallt, vilket betyder att potatisen kommer att bete sig annorlunda när den exempelvis steks, men kylskåpsförvaring är fortfarande fullt möjligt om man inte har någonting emot det.

För de som undrar över konkreta platser för att förvara potatis i lägenhet kan man satsa på balkongen om man har en sådan. Även i trapphuset, under fönstret eller i kylskåpet kan fungera om man gör det på rätt sätt. Kanske är det dags för en ny lägenhet som har en händig balkong!

Är kylskåpet nog?

Som sagt är det möjligt att förvara potatis i lägenhet genom att helt enkelt lägga in den i kylskåpet, men det finns viss problematik som man behöver ha i åtanke. En stor nackdel är just att potatis ruttnar fortare i ett kylskåpet där temperaturen inte är optimal, och man bör heller inte lagra potatisen i närheten av äpplen.

Temperaturerna som potatisen mår bäst av är mellan 5-10 grader, och det är fullt möjligt att lägga dem i en papperspåse för att sedan förvara dem på en relativt kall plats såsom balkongen.

Ett sätt att se om potatisen är fräsch är genom dess färg, och man bör absolut inte äta potatis som har blivit grön. Man kan dock skära bort det gröna med god marginal och äta resterande delar av potatisen, men om hela alltet är grönt ska man slänga den. Att skala en potatis är även en god idé då man får bort potentiella gifter och kan njuta av potatisen utan oro. Ta hänsyn till dessa råd och se till så att du äntligen kan förvara potatis i lägenhet utan några problem!